Beküldve - -

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_III.jpg

Porta decvmana=tábori főkapu ;

porta principalis sinistra =bal oldali kapu ;

porta principalis dextra=jobb oldali kapu ;

porta praetoria =a tábori főkapuval szemközti kapu ;

retentura =a tábor azon része amely a hátországra néz ;

praetentura = a tábor azon része amely az ellenségre néz;

via principalis= a négyzet alaku római tábort két részre osztó száz méter hosszu út amely a két szembenlévő kaput kapcsolja össze;

via praetoria=a pretenturát osztja két részre; thermae=fürdők ;

horrea=magtár; pretorium =a parancsnok lakosztálya ;

valetudinarium =korház; pavilions=katonák lakhelye;

fabricae=műhelyek; principia=a parancsnoki épület;

III-jelents.docx

Kép letöltése

Beküldve - -

1) Princip

2)Via Praetoria

3) Via Principalis 

4) Porta Principalis Dextra 

5) Porta Praetoria

6) Porta Principalis Sinistra 

7)Porta Decumana

alaprajz.bmp

Kép letöltése

Beküldve - -

Beküldve - -
b2ap3_thumbnail_allando-3.jpg

Principia: A hadvezér sátra, amely négyzet alalkú. A tábor közepén fekszik.

Praetorium: A tribunusok sátrai mögötti térség mindkét irányban körülveszi a vezéri sátrat (praetorium). Ennek egyik részén van a katonai gyűlések helye (forum), a másik része a quaestor és a tevékenységéhez szükséges ügyvitel számára van fenntartva.

Katonai tribunusok: A katonai tribunusok közül minden légióban, hatan szolgálnak, mivel pedig mindkét consullal mindig két légió táborozik, nyilvánvaló, hogy mindkét consullal 12-12 katonai tribunus teljesít szolgálatot.

Manipulus sátor: Egy-egy manipulus sátorhelyének szélessége fele a hosszúságának, mivelhogy létszámuk is fele a többi alakulat létszámának. Ezért, bár a katonák száma az egyes alakulatokban különböző, táborhelyük hossza mégis azonos lehet, mivel az eltérés a szélességben, illetve a mélységben mutatkozik.

Turma sátor: A lovasok táborhelyét a tribunusok táborhelyével szemben úgy helyezik el, hogy közben a tribunusok sátorvonalára merőleges útvonal keletkezzen.

Kép letöltése

Beküldve - -

PRINCIPIA=parancsnoki epulet

HORREA=magtar

THERMAE=furdok

VALETUDINARIUM=korhaz

COHORS QVINGEARIA=barakok

PREETORIUM=parancsnok lakosztalya

PORTA DECVMANA= tabori fokapu

PORTA PRAETORIA=tabori fokapuval szemkozti kapu

PRETENTVRA=a tabor azon resze amely az ellensegre nez

VIA PRINCIPALIS=s negyzet alaku romai tabort ket reszre oszto 100m hosszu ut, amely a ket szembe levo kaput kapcsolta ossze

VIA PRAETORIA= a pretentvra at osztja ket reszre

PORTA PRINCIPALIS DEXTRA=jobboldali oldalkapu

PORTA PRINCIPALIS SINISTRA=baloldali oldalkapu

b2ap3_thumbnail_2013-12-08-20.31.44.jpg

Kép letöltése

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_castrum.png

 

A szemben lévő kapukat a via principalis és a via praetoria, illetve via decumanautca kötöti össze. A két utca keresztzésénél áll a fővezér sátra(Principia), a praetorium és a tábor két oldalán a légió tisztjeinek (tribuni, legati) sátrai. A Principia melett van a forum. A másik oldalon az istálló. A Praetoriumban gyűlt össze a tanács, e mögött vannak a műhelyek. A tábor két végében találhatóak a csapatok(cohors) barakkjai.

Dokumentum letöltése

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_gold.jpg

Principia: A hadvezér sátra, amely négyzet alalkú. A tábor közepén fekszik.

Praetorium: A tribunusok sátrai mögötti térség mindkét irányban körülveszi a vezéri sátrat (praetorium). Ennek egyik részén van a katonai gyűlések helye (forum), a másik része a quaestor és a tevékenységéhez szükséges ügyvitel számára van fenntartva.

Katonai tribunusok: A katonai tribunusok közül minden légióban, hatan szolgálnak, mivel pedig mindkét consullal mindig két légió táborozik, nyilvánvaló, hogy mindkét consullal 12-12 katonai tribunus teljesít szolgálatot.

Manipulus sátor: Egy-egy manipulus sátorhelyének szélessége fele a hosszúságának, mivelhogy létszámuk is fele a többi alakulat létszámának. Ezért, bár a katonák száma az egyes alakulatokban különböző, táborhelyük hossza mégis azonos lehet, mivel az eltérés a szélességben, illetve a mélységben mutatkozik.

Turma sátor: A lovasok táborhelyét a tribunusok táborhelyével szemben úgy helyezik el, hogy közben a tribunusok sátorvonalára merőleges útvonal keletkezzen.

tbor.docx

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_hatarvedok.jpg

űBvrgvs= őrhely, őrtorony
Fossa= árok, sánc
Porta decvmana=tábori főkapu
Paviliones=a katonák lakhelye
Retentvra=a tábor azon része, amely a hátországra néz
Valetvdinarium=kórház
Via sangvlaris=a római erődnek a vallum belső oldalán körbe futó útja
Vallum= védmű
Praetorivm= a parancsnoki sátor, a parancsnok lakosztája
Principia= az erődítmény közepén emelt, központi udvarral rendelkező épülettömb, amelyben igazgatási és gyülekezési helyiségek, központjában pedig a táborszentély kaptak helyet. A parancsnoki épület.
Aedes= táborszentély
Armamentarivm=fegyvertár
Aerarivm=kincstár
Horrea vagy Horrevm= többnyire pillérekre emelt raktárépület,magtár, amely elsősorban élelmiszer tárolására szolgált
Porta principalis dextra= jobb oldali kapu
Porta principalis sinistra= bal oldali kapu
Via principalis= főút, a négyzet alakú római tábort két részre osztó, 100 m hosszú út, amely a két szemben levő kaput kapcsolta össze
Thermae= római fürdő, amely mindig legalább 3 helyiségből áll (frigidarivm, tepidarivm, caldarivm). A tisztálkodás és a fizikai felüdülés központja.
Fabricae= műhely
Via praetoria= a praetentvrát osztja két részre
Carcer= fogda
Praetentvra= a tábor azon része, amely az ellenségre néz
Porta praetoria= a tábori főkapuval szemközti kapu

Egy-castrvm-alaprajza.docx

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_3.png

1. Porta Decumana – Tábori főkapu
2. Paviliones – A katonák barakjai
3. Retentura – A tábor azon része, mely a hátországra néz
4. Fabricae – Javítóműhely
5. Valetudinarium – Kórház
6. Principia – Katonai épület
7. Praetorium – A parancsnok lakosztálya
8. Horea – Magtár
9. Praetentura – A tábor azon része, amelyik az ellenségre néz
10. Thermae – Fürdő
11. Porta Pretoria – A tábori főkapuval szemközti kapu
12. Via Praetoria – A praetenturát két részre osztó út
13. Via Principalis – Fő út
14. Via Sagularis – A római erődnek a vallum belső falán körbefutó része
15. Porta Principalis Dextra – Jobb oldali kapu
16. Porta Principalis Sinistra – Bal oldali kapu

Kép letöltése

Beküldve - -

Beküldve - -

Beküldve - -

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_1420376_634466716600078_653712912_n.jpg

PORTA DECUMANA-tábori főkapu

PAVILIONES-a katonák lakhelye

RETENTURA-a tábor azon része,amely a hátországra néz

FABRICAE-műhelyek

PRAETORIUM-a parancsnok lakosztálya

COHORS MILIARA-katonák lakhelye

PRINCIPIA-parancsnoki épület

HORREA-magtár

PORTA PRINCIPALIS DETXTRA-jobb oldali kapú

PORTA PRINCIPALIS SINISTRA-bal oldali kapú

VIA PRINCIPALIS-a négyzet alakú római tábort két részre osztó 100 m hosszú út, összekapcsolja a két oldalkaput

PRAET ENTURA-a tábor azon része,amely az ellenségre néz

THERMAE-fürdők

VALE TUDINARIUM-kórház

VIA PRAETORIA-a preat enturát osztja két részre 

PORTA PRAETORIA-a tábori főkapuval szemközti kapu 

Kép letöltése

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_3.-allando-proba.jpg

 

(1)Principia

(2)Via Praetoria

(3)Via Principalis

(4)Porta Principalis Dextra

(5)Porta Praetoria (főkapu)

(6)Porta Principalis Sinistra

(7)Porta Decumana (hátsó kapu)

Kép letöltése

Beküldve - -

FELÉPITÉS
1.táborkapu:itt lehet elhagyni a tábor területét vagy belépni oda
2.torony:innen figyelték a katonák a területet, s jelezték a ellenség közelgett
3.parancsnoki épület:innen kerültek ki a parancsok, itt volt a tábor parancsnoka
4.legénységi kaszárnyák:a legénység itt volt elszállásolva
5.fürdő:itt mosakodtak a tábor tagjai
6.raktár,műhely:itt foglalkoztak a fegyverek készitésével, itt voltak eltárolva
7.kórház:a lesérült katonákat itt ápolták
8.gabonaraktár:a gabonát ide gyűjtötték össze

b2ap3_thumbnail_DSCN1665.JPG

FELPITS.docxKép letöltése

Beküldve - -

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_vicus.jpg

A castrum szerkezeti egységeinek elnevezései és azok fukciói:
• Porta decumana:tábori főkapu
• Retentura:a tabor azon része,amely a hátországra néz
• Principa:a parancsnoki épület
• Porta principalis dextra:jobboldali kapu
• Porta principalis sinistra:baloldali kapu
• Via principalis:a négyzet alakú római tábort két része osztó,100 m hosszú út,amely amely a két szembelevő kaput kötötte össze
• Via praetorian:a pretentúrát osztja két részre
• Porta praetoria:a tábori főkapuval szemközti kapu
• Praetentura:a tabor azon része,amely az ellenségre néz
• Thermae:fürdő
• Horrea:magtár
• Praetorum:parancsnoki lakosztály
• Valetudinarium:korház
• Fabricae:műhely
• Paviliones(cohors quingenaria):a katonák lakhelye
• Cohors miliaria:fegyvertár

III.LLAND-PRBA.docx