Történelmiászok

Beküldve - -

 Egy római hadseregben szolgálatot teljesítő katona kemény kiképzésen ment keresztül. A kiképzés első szakaszában a katonák írni, olvasni, számolni, menetelni és úszni tanultak. A kiképzés második felében a katonák tábor, csatorna és útépítést tanultak. Nem csak ezen feladatok megtanulására volt lehetőség hanem tanulhattak kőművességet, föld mérést és az ács mesterséggel is megismerkedhettek. A kiképzés harmadik szakaszában fogtak fegyvert, állandó
készületben tartották a katonákat. Naponta kétszer vitték ki gyakorlatzozni őket. 

A segédcsapatok katonái nem részesültek olyan jellegű kiképzésben mind a légiós katonák. Míg a légiós katonák egy fegyvergyakorlatot tanultak és harcszabályzatot a segédcsapatokban lévő katona azt a gyakorlatot használta amit saját vidékén, csapatában tanult. A római hadseregben a fegyelmezettség volt a sikeres gyakorlatok alapja és a csapat szellem betartása az egymásra való figyelés és az összhang. A segédcsapatokban szolgáló katonák nem
tudtak egyöntetűen és fegyelmezetten egyetlen csapatjelekhez kell igazodjék. 

A római hadseregben szolgáló katonák nagyon felfegyverkezettek voltak. Fegyvereik közé tartoztak:egy hajítóderelye, egy lándzsa, egy rövid kard és egy rövid tőr.A segédcsapatokat íjászok, parittyások, ferentáriusok és hajítódárdások alkották. 

A segédcsapatokat könnyűfegyverzet gyanánt kapcsolták a légiókhoz.A légiók segédcsapatok segitségével annyi ellenségt győztek le amennyit éppen akartak illetve amennyit a dolgok természete megendedett.

"A világ, ahogyan mi ismerjük, végéhez közeledik, mégis a múlt rejti a jövő kulcsát."
A Bocskai István Elméleti Liceum X.B osztályos tanulói vagyunk:Mihály Beáta Tamara
Major Andrea Emőke
Nagy Aliz Eszter

Hozzászólások

  • Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.

Hozzászólás

Vendég csütörtök, 28 máj. 2020