Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei_cluj_istorie-romana_066.jpg

 

Azért választottuk ezt a tárgyat, mert egyszerű, elterjedt és az a különleges benne, hogy épségben maradt fent a történelemből. A modern világban is használnak ehez hasonló cserépedényeket. Egy castrumot hírdető plakáton igen csak megfogó látványt nyújt, főleg ha tartalmas szöveggel egészítjük ki.

Kép letöltése

Beküldve - -

Római táborhely és város Daciában.
Az erődítési munkálatok során, amelyeket még Trajanus Dacia biztosítása érdekében tett, a legfontosabb volt Apulum alapítása, itt helyezte el Trajanus a tartomány védelmére szolgáló legiót. S erre alkalmasnak találta a mai Gyulafehérvár helyét.

Dacia fővárosa ugyan Sarmizgethusa volt, de Apulum, mint a legio állomása, idővel túlszárnyalta. Háttérbe szorult Sarmizegethusa Apulummal szemben, amikor Dacia három pénzügyigazgatóságra osztódott, s az egyiknek székhelye Porolissum (Mojgrád), s az ismeretlen fekvésű Malve mellett Apulum lett. Ugyancsak Apulum jelentősége mellett szól, hogy benne rendezték be minden valószínűség szerint a pénzverdét, mely 246–256 működött. Apulum a legnagyobb provincialis városok egyike lehetett.

Hadrianus császár uralkodása idején (117- 138) Dacia történetében számos jelentős esemény következett be, amely nemcsak a provincia, de az apulumi civil település és a XIII. Gemina történetét is befolyásolta. Ezért is gondoltuk úgy, hogy a fenti képen található Hadrianus kori sestertius Dacia felirattal, a daciai római hadseregről szóló kiállítás plakátján szerepelhetne és amely a leginkább alkalmas lehetne arra, hogy a plakáton mindenki megtekinthesse.

b2ap3_thumbnail_88.jpg

Dokumentum letöltése Kép letöltése

Beküldve - -

Egy Dacia római tartományból előkerült tárgy:

b2ap3_thumbnail_bocskai1.jpg

A Dák Királyság fővárosában talált arcvédő lemez egy lovascsapat katonájának tulajdona lehetett. A töredék, mely egy díszsisak részét képezte, egy sast ábrázol széttárt szárnyakkal, karmai között egy kígyóval. Ezeket a sisakokat a hippika gymnasia-nak nevezett (a középkori lovagi tornákhoz hasonlító) díszfelvonulások, harci bemutatók során hordták a római lovasság katonái. A tényleges csatákban azonban sohasem használták őket, mivel védőfelszerelésként nem voltak célszerűek. A sisaktípus, amihez az arcvédő lemez tartozott, mindezidáig egyedi lelet a római Daciaban.

Kép letöltése

Beküldve - -

A lussoniumi légiós tábor területéről származik a 19. század elején megtalált híres Jupiter Dolichenus-tábla. Ezt a háromszögletű, mintegy 36cm magas bronzlemezt rúd végére erősítve, mint jelvényt vallási ünnepeken alkalmazták. A tábla közepén látjuk magát Jupiter Dolichenust, szokásos ábrázolással: egyik kezében bárd, másik kezében villámokkal áll egy bika hátán. A tábla tetején Sol és Luna mellképe, alul a sarkokban, Hercules bunkóval, másikban Minerva. A bika kis talapzaton áll, aminek felirata magyarul a rövidítések feloldása után: "Jupiter Dolichenusnak, Publius Aelius Luciliustól, aki az 1.alpesi lovas cohors centuriója."b2ap3_thumbnail_allando-8.gif

Kép letöltése

Beküldve - -

Azért választottuk ezt a római kori pajzsot, mert véleményünk szerint a pajzs nélkülözhetetlen volt egy légiós katona felszerelésében.
Védelmet és biztonságot nyújtott számukra a csaták során.

Valamint a pajzs a címer legfontosabb része.

A pajzs ezenkívül címerkép is, a maga természetes, heraldikailag nem stilizált formájában. Ezért gondoljuk azt hogy ez a pajzs tökéletes lenne a dáciai római hadseregről szóló kiállítás plakátjához.

b2ap3_thumbnail_pajys.jpg

Dokumentum letöltéseKép letöltése

Beküldve - -

A csontból készült bicskanyél, az egyik legfontosabb előkerült lelet, hiszen, hasonló tárgyakat a római birodalom nyugati részén találtak. Nem tudni, hogyan került Dácia területére. A K. u. 3.-századi bicskanyélen egy közkedvelt istenség, Eros, látható, amint egy delfinen lovagól. Egyedisége abban, rejlik, hogy a mai bicskákhoz hasonló szerkezettel rendelkezett: összecsukható. Úgy gondoljuk, hogy ennek a tárgynak feltétlenül szerepelnie kéne egy daciai római hadseregről szóló kiállítás plakátján. A legmegfelelőbb, ha olyan lelettel reklámozzuk, ami egyedi és ritka.

b2ap3_thumbnail_bicska.jpg

Dokumentum letöltése Kép letöltése

Beküldve - -

A mi csapatunk egy lelohelyet választott.Ez a hely nem más,mint Mikháza.Azért esett a falura a választásunk,

mert Mihkázán nincs beépítve a lelohely területe (Sóváradon és Marosvécsen be van építve), egy jelentosen gazdag népesség élt itt az ókorban.
A lelohelyen találtak külömbozo üveg- és kerámiatöredékeket, fémszerszámokat és kellékeket valamint feliratos kodarabokat,kutakat,kemencéket.
Ezen kívul még számos nyomot találtak a régészek,fal maradványokat,lakások és fürdok maradványait is.

b2ap3_thumbnail_szh-romai2_b.jpg

Dokumentum letöltése Kép letöltése

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_bocskai1.jpg

A régészek a Dák Királyság fővárosában találták meg. Az arcvédő egy sast ábrázol széttárt szárnyakkal, karmai között egy kígyóval. Ezeket a sisakokat a római lovasság hordta a díszfelvonulásokkor és a harci bemutatókkor. A csatákban ugyanakkor nem nagyon használták, mivel nem védésre tervezték, hanem díszes bemutatókon, a középkori lovagi tornákhoz hasonlító eseményeken használták. Igazi műkincsnek számít, mivel egyedi lelet a római Dáciában. Nagyon szép, akár díszként is lehetne használni napjainkban, amely egy fajta történelmi hangulatot közvetítene.

Dokumentum letöltése Kép letöltése

Beküldve - -

A mi csapatunk a római bronz edényt választotta, melyen situla agonista ábrázolások láthatóak.

Azért választottuk ezt a tárgyat, mert egyrészt nagyon szép, kiemeli a rómaiak tehetségét, művész készségét. Amint a tárgy is mutatja, a korhoz képest szépen megmunkált edényről beszélünk, melyen jól kivehetőek az ábrázolások. Másrészt azért választottuk ezt az edényt, mert benne van minden, ami a római hadsereget jellemezte, azaz a klasszikus csata, lovagi torna, segítőkészség, véget nem érő harc, győzelem, veszteség. Szimbólumok is láthatóak az edényen: a jobb karját magasba emelő férfi a győzelmet szimbolizálja, míg az, kinek feje fölé emeli a kardot, a vesztest jelképezi.

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_Screenshot_2_20131210-162237_1.png

A Drobeta-i (Szörényvár) Duna-hid fontos szerepet játszott a Római hadsereg életében. Traianus császár felismerte a Dunán való gyors átkelés hadászati jelentőségét. A damaszkuszi Apollodoros által tervezett hid 20 pillérre támaszkodott, több mint 100m hosszú és 14,5m széles. Dacia meghóditásában nagy jelentöséggel birt a hidépitészet e vivmánya, amely 102-105 között épült. A késöbbi romai hadászati utvonalak megtervezésekor is figyelembe vették a hid létezését.

Dacia meghóditása utáni időszakban a Daciai Romai légiók letelepedésekor is jelentősége volt a drobetai hidnak.

Mára csak a szárazföldi hidfők maradtak fenn, mint fontos régészeti kincs és turisztikai látványosság.

Kép letöltése

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_coif_parada.jpg

Én ezt a római díszsisakot választottam a plakátomra ,mert ha kiállításra megy az ember akkor szeretne tisztában lenni mindazzal amit látni fog vagy amit láthat.

Ezért is tettem egy sisakot ami nem is mutat meg mindent de azért felkelti az ember figyelmét. Sokat gondolkodtam ,hogy egy fegyvert tegyek vagy éppen egy kevésbé veszélyes tárgyat. Így esett a választásom erre a díszsisakra amelyet díszfelvonulások és harci bemutatók során hordták a római lovasság katonái.

Én ezt a képet tenném egy plakátra amelyel a kiállítást reklámoznám!

Kép letöltése

Beküldve - -

Szerintem a Mikházi castrum lenne az, amely a daciai római hadseregről szóló kiállítás plakátján kellene szerepeljen. Szakemberek szerint az első évszázadban limes castrum, azaz határvédő vár létezett. Nagyon sok régészeti ásatást végeznek itt, eredménnyel hiszen számtalan római kori tárgyat találtak. Azért is választanám ezt, mert egy igazi római lelőhelynek számít.

 

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_Marcus_Aurelius_Aureus_176_RIC_0358.jpg

Ez a kép Marcus Aurelius császár aureusát ábrázolja,hátoldalán Felicitas kaduceussal és jogarral.Szerintünk a daciai római hadseregről szóló kiállítás plakátján szerepelhetne ez a kép,hiszen egy, a legfontosabb lelőhelyből, Apulumból előkerült tárgy.A Hadrianus által kijelölt Marcus Aurelius és Lucius Verius társcsászársága követi Piust.A közös uralkodás idején ugyan a birodalmat megrengeti a pártusokkal vívott háború,ennek hatását  nyomokban találjuk Apulumban,elsősorban a katonaság körében.

Kép letöltése

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_8.-allando-proba.jpg

 

Szerintem ez a pénzérme szerepelhetne a daciai római hadseregről szóló kiállítás plakátján. Cumidava (ejtsd: Kumidáva) lelőhelyen (Rasnov mellett) akadtak rá erre az érmére és ezen kívül még 10 darabra. Az összes közül a legrégebbit Kr. előtt 32-ben készítették és legalább 300 évig használták.
Azért tartom helyesnek, hogy ez a pénzérme szerepeljen a kiállítás plakátján, mert elsősorban egy érme sokat elárul az akkori helyzetről, és ugyanakkor egy pénzérme fontos szimbólum is lehet, így képviselheti az akkori rómaiakat és a kiállítás szimbóluma is lehetne.

 

Kép letöltése

Beküldve - -

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_gyuru.jpg

A gyűrűt Maros megyében találták,az ókori Rómában használt eljegyzési gyűrű.
Véleményünk szerint szerepelhetne a dáciai római hadseregről szóló kiállitás plakátján,mivel ókori szimbólumjelleggel bir.Jelképezheti a 25 év katonai szolgálat után megérdemelt házasság elérését,az elkötelezettséget,a társratalálást,a férfi és a nő között szoros kapcsolatot,az egymás kiegészitését.
A gyűrűt férfiak és nők egyaránt hordták,ez jelezte,hogy elkötelezettek,egymás személyében örök és hű társra találtak.

Dokumentum letöltése Kép letöltése