VI. Cohors: A "fiatalok legjava"

Beküldve - -

Sóvárad

Magnus u. VII

Magno Mutatur Mater!

Tolerantiadat kérem,hogy oly régen tudtam papírra vetni gondolataimat és megosztani veled,de napjaim le vannak kötelezve a katonai teendőktől és az állandó felkészültségi léttől.

Mint hazám hű és alázatos szolgája,népemnek megóvója,sokat megéltem és elszenvedtem már.A csatatér megtanít dicsőségesen győzni és alázatosan veszíteni,kitartásra és bátorságra nevel,felébreszti a lélekben a reményt,a küzdőszellemet pedig útjára indítja.Könnybe lábad a szemem,ha visszagondolok gyermekkoromra,a hideg agyagfalak között töltött hosszú és boldog órákra.Oh,mily elviselhetetlen hiányt érzek irántad,jó anyám,jó apám és testvéreim iránt!A kis Marcus szépen cseperedik?Vir bonus lesz abból a gyerekből a ti kezeitek alatt!Hát Gaius szót fogad-e nektek?Jól emlékszem ,az ő levatioja volt ám a nagy esemény.Már akkor is hangja erőteljes és elhallgatattást nem tűrő volt.Kiemelkedő tagja lesz majd családunknak,csatákat fog győzelembe vinni,nevét zengi majd a nép századokon át.De küldjétek őt a ludusba, játék legyen a tanulás,hogy egy életre meg ne gyűlőlje a tudományokat.Apánk megtanítja majd őt irásra,olvasásra,számolásra,el sajátítattja vele a Leges duodecim tabularumot.Mellette lesz majd a Fórumon,ahol részt vesz a közügyek intézésében:megtanulja a törvénykezés eljárásait és a szavazás lefolyását,mert bonus proles az.

Megkerül-é a mindennapi falat számukra és számotokra,áldott jó szüleim?Ti,kik példás életre neveltek,kétkezi munkátok által biztositátok nekem a megéhetést és a jobb életet.A mi patria potestasunk mindig így szóla hozzám,valahányszor bánatot vélt felfedezni szemeimben:” Aequabit nigros candida sola dies.”Mennyire igaza volt,van és lesz. Durus victus van itt a Kárpátok hegyei alatt.A szűzi természet kap helyet e távoli vidéken,Sóváradon.A Kárpátok,mint hatalmas miles militisok állnak körülöttünk egyfajta biztonságot nyújtva számunkra.Vergot képeznek megkönnyítik számunkra a védelmet,mivel csak egyfelől érhet támadás.Anyám,látnod kellene ezt a tájat,meghatja a szegény lelket és vigasztalást nyújt a keserű órákban.De e szépség mögött emberek millióinak vére ontatik.Nem igazán hagynak időt a rectorok.Mindig kitalálnak valamit,hogy lekössék figyelmünket,nem hagynak időt a családra,a honvágyra gondolni.Most is éppen a tábortól elvonultan,in natura irom levelemet.Csak az ad erőt nekünk,hogy egyszer minden szenvedés véget ér,lejár a szolgálat és utána normális életet éhetünk,családot alapíthatunk és nemzeteket állíthatunk fel.

Minap egy csatában vesztettem el drága Tiberius barátomat.Sziven találta egy nyil és azonnal meghalt.Divelli a caro,res est durissima,amico.Jó embe volt,derék katona és hazaszerető lélek,A nagy Deus befogadja majd őt és nyugalmat ad neki az örök csatamezőkön.Lelke üdvözüléséért küzdök majd,me Deus fidius iuvet!

A tábori kiképzés crudelis errefelé.Van itt gimnasztika,úszás,fafegyverekkel való gyakorlatozás,a physicus edzettség fokozatos felépitése,bellicus módszerek elsajátitása.Ezáltal kell paulatim hozzászoknunk a hadjáratok keménységéhez.A bellicus gyakorlatok abból állnak,hogy egy fa gladius-szal sajátitjuk el a fegyverek kezelését,miközben teljes vértezetet viselünk.Vannak,akiket gladius-szal való szúrásra képeznek ki,mivel csk nagy scutumjaik  mögött védhetik magukat,miközben fegyvereiket ellenfelükbe döfik.Emberi clades viselni a vértezetet, a fegyverek és felszerelések formájában.Ez a csomag magába foglalja a vértet,a gladiust,a két pila-t,valamint tizenöt napi élelmet.Ezeken kívül ott vannak még az ásáshoz és a castra felépitéséhez szükséges eszközök.

Elviselhetetlen ez az absentia,ami szivemben él.Szeretlek,jó anyám.

Cum amor fiad,

Maro Alisca

170.XII.07 

Hozzászólások

  • Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.

Hozzászólás

Vendég csütörtök, 09 július 2020