Beküldve - -

A mi csapatunk arra a döntésre jutott, hogy nagyon fontos a római lelőhelyek megőrzése, népszerűsítése és feltárása. Sok érdekes tárgyat találhatunk ezeken a helyeken, amik elmesélik nekünk az akkori életet, világot és egy fontos történelmi jelentőségük is van. A fiatalság körében érdemes ezeket a lelőhelyeket népszerűsíteni kirándulások, tematikus feladatok és ehhez hasonló versenyek által is.

Beküldve - -

A római birodalom az egyik legnagyobb birodalom volt az ókorban.

Igen nagy feltaláló képességgel rendelkeztek, tudományi irányzatuk széleskörű és példamutató jelleggel rendelkezett minden más birodalom számára.

Ha valaki kétezer éve megkérdezett volna egy rómait, hogy mi a sikereik titka, miben rejlik nagyságuk, az illető esetleg megemlíthette volna személyes bölcsességüket vagy erejüket, bátorságukat, vagy talán a közösségre jellemző erkölcsösséget, fegyelmet, illetve a fejlett jogrendszert hozta volna fel, de a legfontosabbnak a római vallásosságot tartotta volna. Az istenek tiszteletében elsők a rómaiak. A birodalommá növő állam keleti felén idővel olyan vallások alakultak ki, amelyek újfajta közösségi élményt nyújtottak, újfajta választ adtak a megváltozott világ által feltett kérdésekre.

Találmányaik és fejlesztéseik között megemlíthetjük az építészeti technikákat,a közfürdők kialakulását,a vízvezetékek megteremtését nagyobb városokban, a római teátrumok boltíves szerkezete.

Mindezek alapozzák a mai világ technikáit, és akarva akaratlanul is utánzásra és azoknak továbbfejlesztésére késztetik a mai embereket. A lelőhelyek megőrzése, és népszerüsítése azért is fontos. Az emberekben van fantázia, ötletgazdagság, és ha meglátnak egy római épületet valami újat, említésre méltót tudnak alkotni az elkövetkezendő generációk számára. Nem csak az épületekről van szó, hanem minden római találmányról,amit ez a művelt okos birodalom létrehozott, meglakotott.

X.docx

Beküldve - -

Fontosnak tartjuk a római lelőhely megőrzését,népszerűsitését,mivel a lelőhely egy olyan feltárt terület, ahol kincset vagy leletet találtak, vagy találni lehet.

Mindenképp jó ha fent marad a lelőhely mivel nem lehet tudni mikor lehet használni.

Beküldve - -

Igen fontosnak tartjuk ugyanis sosem tudhatjuk mikor válik annyira népszerüvé hogy mi is értékét nyerhesük .És itt arra az értekre gondolok hogy 20 év mulva a gyrekem is el szeretne jutni egy ilyen római lelőhelyre és számomra az egy érték lesz hogy megmutathatoma gyerekemnek amit én  fontosnak tartottam annak idején amikor még én is gyerek voltam.   Véleményünk szerint fontos minden ilyen lelöhely és nem csak lelöhely hanem bármi amit a ösök a romaiak ránk hagytak .  Minden meglelt hely és tárgy azt igazolja hogy igen is itt éltek és mi bűszkék lehetünk rájuk , és ezért kell megörizni öket.Megörizni viszont ezeket a lelöhelyeket csak ugy tudnánk ha öszefognánk,és minden évben szebé tenénk ezeket a helyeket, népszerüsiteni is csak igy tudnánk.

 

Beküldve - -

A római lelőhelyek megőrzése napjainkban mint Erdély területein mint más országokban nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy elménkben kialakulhasson egy megfelelő kúltúrális kép az ókorról. Egy lelőhely által egy kis kóstolót nyerhetünk az ókori római világból. Egyfajta időutazáson vehetünk részt. Talán egy picitt mi is átszellemülhetünk, talán egy kicsitt beletekinthetünk a dicső múltba.

Úgy gondolom hatalmas büszkeséggel tölthet el minket , székelyeket a tudat, hogy még mindig léteznek ezek a lelőhelyek: Marosvécsen, Sóváradon és Mikházán. Köztük Mikháza rendelkezik a legnagyobb turisztikai potenciával ugyanis itt nincs beépitve a lelőhely területe valamint az augusztusi katonai tábor is rengeteg érdeklődőt csalogatott Mikházára . A hasonlő rendezvényekkel , programokkal, méginkább népszerűsitteni lehet a területeket. Ugyanis nagyon előnyös lehet a területek számára ha minnél többen felfedezik őket.

Tulajdonképpen a kettő: a lelőhelyek megőrzése valamint népszerűsitése allkot egy egészet. Mert ha népszerűek a területek, ha sokan ellátogatnak e helyekre és rálelnek ezekre a varázslatos történelmi csodákra, eggyértelműen őrizni és védeni akarják majd őket.
Óvni fogják a térségeket, hogy utódaik számára is fennmaradhassanak e kincsek.

Mikházán egy igen gazdag közösség élt, erre utalnak a lelőhelyeken megtalált kerámia és üvegtöredékek, fémszerszámok és kellékek, kemencék, kútak meg egyebek.Ezek a tárgyak is szintén arra buzdittanak minket- ha már annyi évtizedet átvészeltek- akkor mi is tartsuk fenn ezeket a jövő gyermekeinek.
A történelem tele kincsekkel, impozáns , csodálatos emlékművekkel, lelőhelyekkel. A múlt ajándékot hagyott itt és nekünk ,a jelen embereinek a kötelessége óvni e káprázatos értékeket.

j-Microsoft-Office-Word-dokumentum.docx

Beküldve - -

Fontosnak tartjuk, mivel egy rendkívüli dolog az, hogy egykor római katonák állomásoztak Erdélyben. A Római Birodalom a Világ nagyrészét meghódította, és ezeken a területeken az ő segítségükkel terjedt el a civilizáció. Köszönettel tartozunk nekik, mivel az általuk átadott kultúrát előtérbe helyezve alakult ki mai életünk, szokásaink. A latin civilizáció jelentősen rányomta bélyegét térségünkre, ennek következtében nyomai napjainkig fennmaradtak, átvészelve a különböző népvándorlásokat. Úgy gondoljuk, hogy a római lelőhelyekre büszkének kell lennünk, és hiteles módon kell átadni azok értékeit az utókornak.

Fontosnak-tartjuk.doc

Beküldve - -

Mi fontosnak tartjuk a római lelőhelyek megőrzését, népszerűsítését. Ezek segítségével sok mindent tudtunk meg az akkori szokásokról. Ezeknek köszönhetően megismerkedhettünk az akkori ruházatokkal, tárgyakkal, fegyverekkel. Ezek tanulmányozása közben mi is betekintést nyerhettünk a rómaiak múltjába, kicsit mi is beleélhettük magunkat abba a korba. Nagyon sajnálnánk, ha ezek a lelőhelyek feledésbe merülnének, hiszen ez nagy veszteség volna mindenki száméra. Ezeknek köszönhetően bárki megismerheti azt a csodás kort, elmerenghet annak titkaiban. Nekünk is feladatunk, hogy ez fennmaradjon az utókor számára. Fonosnak tartjuk, hogy ebben a mai világban az emberek a múltjukra is odafigyeljenek, hogy legyenek büszkék őseikre, hőseikre. 

Beküldve - -

Fontosak a római kori lelőhelyek feltárása, megőrzése és népszerűsítése több okból is, hiszen az ókor egyik legnagyobb birodalmának megismerését segítik, az elméleti ismereteket egészítik ki. Megismerhetővé válik az utókór számára az ókor történelme. A lelőhelyek felkutatott és megtalált építmények maradványai, használati eszközök és harci felszerelések segítségével könnyedén rekonstruálható őseink élőhelye, mely által életvitelüket, életmódjukat ismerhetjük meg. Az élőhelyek rekonstruálásából megismerhetőbbé válik kultúrájuk, szokásaik, hozzásegítenek közösségi életük, társadalmi rétegződéseik megértéséhez. Ugyanakkor jobban megismerhetjük, életük fontos fordulópontjaihoz kötődő szokásaikat születésüktől halálukig. De nem csak ebből a szempontból fontosak, hiszen ezek a lelőhelyek olyan nemzeti és kulturális értékeket hordoznak amelyeket mindenképpen védeni és őrizni kell, hiszen ezáltal válik megismerhetővé az utókór számára az ókor történelme. Fontos, hogy ismerjük őseink múltját, s ha vigyázunk ezekre a lelőhelyekre, népszerűsítjük őket, akkor elérhetővé tesszük mindenki számára.

lland-prbk.docx

Beküldve - -

A római hóditás az egykori Dacia számos pontján ott hagyta nyomait. Dacia Traianus általi leigázásával római uralom kezdődött e területen melynek maradványai napjainkban is láthatók.
Fontos római lelőhelyként öt Dacia-i várost neveznénk meg, melyek megkapták a ius Italicum-t: Sarmisegetusa, Napoca, Apulum, Potaissa, Drobeta. Ezek a városok a Severus korban kapták meg ezt a rangot. A ius Italicum nem cask kitüntetés volt, hanem kézzel fogható kedvezményel is járt ezen municipiumok és lakoi számára. Az italiai föld jogával rendelkező városok adómentességet élveztek. E kedvezmény célja a Daciaba való betelepedés felgyorsitása.

Sarmisegetusa Ulpia Traiana, melyet még Traianus alapitott, Dacia Superior fővárosa volt. És a legfontosabb Daciai város. Hatalmas foruma, amfiteátruma, szentélyei, templomai voltak, ezek maradványai a napjainkban is tartó régészeti ásatások során egyre jobban előtérbe kerülnek.

Dacia Porolissensis ben Napoca (Kolozsvár) kapott municipiumi rangot. Napoca egy korábbi római katonai tabor helyére épült. Ezt katonai téglabélyeg és mérföldkő is bizonyitja.
Apulum (Gyulafehérvár), mint municipium irásos emlitése Septimius Severus idejéből származik. Ezt a város első "polgármesterének" oltára tanusitja. A város gazdag régészeti forrásal rendelkezik. A szebeni Brukhental Muzeum számos régészeti emléket őriz Apulum városárol.

Potaissa (Torda), egykori római katonai erőditmény (castrum) romjai ma is láthatók. A római uralom idején elinditott só kitermelése által fontos szerepet töltött be a Római Birodalomban. Az itt feltárt régészeti anyagot tordai, budapesti, bécsi muzeumok őrzik.

Drobeta (Szörényvár) fontos Dacia Inferior-i municipium volt. A Traianus császár idején épült dunai hid fontos szerepet játszott a Római Birodalom hadjáratai során. A húsz pilléren támaszkodó hatalmas hid a hidépitészet vivmányaként szerepelt több mint 1000 éven át. Appollodorosz által tervezett hid szárazföldi bejárati pillérei ma is láthatók a Duna két oldalán.
A gazdag római régészeti irásos és nem feliratos forrásanyag bizonyitja a Rómaiak Daciaban való tartozkodását.

Beküldve - -

 

Fontosnak tartom  a római lelőhelyek megőrzését mivel ezek mind a történelmünk egy egy darabját képviselik minden egyes előkerült tárgy a segíti a tudósokat abban ,hogy jobban feltárják a történelmet és még többet megtudjunk a rómaiak koráról.

Munkánk során nagyon sok fegyver nevet páncélfajtát pajzs neveket olvastunk ami arra enged következtetni ,hogy igenis jó munkát végeznek a régészek és nagyon sok római kori leletet tárnak fel. Ezek nélkül üresnek éreznénk egy egész kort amit most a római birodalom koraként emlegetünk.

Tehát igenis fontosnak tartom azt ,hogy ezeket e lelőhelyeket megőrizzük és még többet  tárjunk fel belőlük.

Beküldve - -

Nagyon fontosnak tartjuk a római lelőhelyek megörzését és népszerűsítését, hiszen ezek történelmi helyszínek. Teljesen más, mikor úgy tanulunk valamiről, hogy azt a két szemünkkel láthatjuk, vagy képzeletben elmélkedünk rajta. A mai fiatalok nagyon keveset tudnak ezekről a dolgokról, ezért nagyon jó lenne népszerűsíteni ezeket a helyeket, hogy ezáltal minél többen megismerhessék a múltat. Hogyha megőrizzük őket, az utókornak is lehetősége lesz ezeket a római lelőhelyeket felfedezni, szemlélni és tanulmányozni. Akár hasonló versenyek is nagy népszerűséget hozhatnak maguk után. Szerintünk érdemes a római lelőhelyeket megőrizni és népszerűsíteni, mert csak jó származhat belőle. 

Beküldve - -

A mi csapatunk fontosnak tartja a római lelőhelyek megőrzését,népszerűsítését,hiszen ezáltal a mai emberek megismerhetik a régi kúltúrát, ezáltal visszatekintést tudnak nyerni az ókori világba.A lelőhelyek megőrzése segít megismerni a történelmet,az ókori római nép eredetét.Minnél tovább meg van őrizve egy lelőhely,annál több nemzedék ismerheti meg az ókori római népet.Fontos,hogy ha ellátogatunk egy lelőhelyre akkor azt ne rongáljuk meg,hanem vigyázzunk rá,hogy minnél több nemzedék tudja megismerni és tudjon ellátogatni arra a helyre.szerintünk az embereknek szükségük van arra, hogy ilyen helyeket látogassanak meg, hiszen ezáltal fejlesztik ismereteiket és beleélhetik magukat az ókori rómaiak életébe.

Beküldve - -

Szerintem a római lelőhelyek fontosak a mai emberek számára.

Elsősorban azért, mert (jobban) megismerhetünk egy ókori civilizációt. Megismerhetjük szokásaikat, régi tárgyaikat, miként éltek, hogyan harcoltak, és még számos dolgot.

Fontosnak tartom a rómaiak kultúrájának és életmódjának felkutatását, hisz rengeteg dolog alapszik a múlton, a mai modern világ is a történelem során, az idő múlásával fejlődött, de ennek ellenére a kezdeteket nem kell elfelejteni.

Ugyanakkor ezeket a lelőhelyeket szerintem népszerűsíteni, reklámozni kellene és lehetőséget adni az embereknek, hogy meglátogathassák ezeket. Ez azért jó, mert az emberek nemcsak a könyvekből és filmekből ismerkedhetnek meg a római kultúrával, hanem élőben ott lehetnek, ahol évszázadokkal ezelőtt a rómaiak éltek, élőben láthatják azokat a tárgyakat, amelyek az ókori időkből maradtak fent és ez a gyakorlati rész sokkal érdekesebbé tenné a könyvbeli elméleti ismerkedést.

Összegezve a római lelőhelyeknek igenis van szerepük a jelenben és a jövőben is fontosak lesznek, ezért megőrizni és népszerűsíteni kell őket.

Beküldve - -

A mi csapatunk támogatja azokat a programokat, melyek a római lelőhelyek népszerűsitését gyakorolják. Fontosnak tartjuk ,hogy fennmaradjanak ezek a területetek, mivel egy csodálatos elveszett civilizációt ismernénk meg a lelőhelyek megőrzősével.A feltárt ,illetve feltárásra váró táborok meg egyéb ókori leletek egy remek képet adnak a régi világról, az emberek mindennapjaikról. Kiváltképpen dijazzuk a mikházai Római Fesztivált, mely esemény kitűnően tükrözi az elfeledett multat. A megszervezett programok szemünk elé tárják egy katona felkészülését a harcra,betekinthetünk az ókori mesterségek világába.Az ókori civilizáció szerintünk az időszalag legcsodálatosabb része, mivel jóformán ott kezdődött a vidám,eseményekben dús élet. Ezek az információk viszont az ásatások nélkül ma nem lennének a birtokunkba, ezért ahogy a szövegünk elején is megjegyeztem, úgy most is kiemelem, hogy elengedethetetlennek tartjuk a múlt feltárását. Szerintünk a múlt minden embert érdekel, legalábbis mindannyian kötődünk hozzá. A múltból jöttünk, onnan fejlődtünk napjainkig,és fejlődni fogunk.

A-rmai-lelhelyek.docx

Beküldve - -

   A római lelőhelyeket nagyon fontosnak tartjuk,mivel ezek bizonyitják hogy mi volt
régebb és hogy hogyan éltek milyen szokásaik voltak.És azt is megtudhatjuk hogy
hogyan harcoltak és hogy milyen fegyverekkel harcoltak.
Mivel minden nép és népcsoport másként élt ezért mindeniknek más és más szokásaik
és életmodjuk volt ezért a rómaiaknak is.
   A népszerűsités is nagyon fontos mivel az emberek igy kapnak tudomást arrol hogy ilyen 
is létezik és hogy hol látogathatják meg és érdeklődhetnek a Rómaiak régmulti szokásaikrol.
Mi is ennek a népszerűsitésnek köszönhetjük amit eddig megtanultunk a rómaiakról és más
népcsoportokról.És ha mi mai emberek vigyázunk,ovjuk ezeket a lelőhelyeket akkor még a
mi útódjaink is tudni fognak a Rómaiak szokásairól,életmódjukról és a hires nagy harcaikról.

Beküldve - -

Rendkivül fontosnak tartjuk a római lelőhelyek megőrzését,hiszen tartalmazhatják a mi elődeink életkörülményeit,az adott korban uralkodó szokások hagyatékait,a harcokban használt fegyverek maradékait.iInformációkat kaphatunk a rómaiak sikerének titkárol,hogy miért uralták majdnem az egész világot,és tanulhatunk a bukásokból.Igy érdemes emlékezni ,honnan indultunk,miből fejlődőtt ki a mostani civilizációk,és merre érdemes mennünk a biztos jövő érdekében.

X.LLAND-PRBA.docx