Nero

Beküldve - -

A római hóditás az egykori Dacia számos pontján ott hagyta nyomait. Dacia Traianus általi leigázásával római uralom kezdődött e területen melynek maradványai napjainkban is láthatók.
Fontos római lelőhelyként öt Dacia-i várost neveznénk meg, melyek megkapták a ius Italicum-t: Sarmisegetusa, Napoca, Apulum, Potaissa, Drobeta. Ezek a városok a Severus korban kapták meg ezt a rangot. A ius Italicum nem cask kitüntetés volt, hanem kézzel fogható kedvezményel is járt ezen municipiumok és lakoi számára. Az italiai föld jogával rendelkező városok adómentességet élveztek. E kedvezmény célja a Daciaba való betelepedés felgyorsitása.

Sarmisegetusa Ulpia Traiana, melyet még Traianus alapitott, Dacia Superior fővárosa volt. És a legfontosabb Daciai város. Hatalmas foruma, amfiteátruma, szentélyei, templomai voltak, ezek maradványai a napjainkban is tartó régészeti ásatások során egyre jobban előtérbe kerülnek.

Dacia Porolissensis ben Napoca (Kolozsvár) kapott municipiumi rangot. Napoca egy korábbi római katonai tabor helyére épült. Ezt katonai téglabélyeg és mérföldkő is bizonyitja.
Apulum (Gyulafehérvár), mint municipium irásos emlitése Septimius Severus idejéből származik. Ezt a város első "polgármesterének" oltára tanusitja. A város gazdag régészeti forrásal rendelkezik. A szebeni Brukhental Muzeum számos régészeti emléket őriz Apulum városárol.

Potaissa (Torda), egykori római katonai erőditmény (castrum) romjai ma is láthatók. A római uralom idején elinditott só kitermelése által fontos szerepet töltött be a Római Birodalomban. Az itt feltárt régészeti anyagot tordai, budapesti, bécsi muzeumok őrzik.

Drobeta (Szörényvár) fontos Dacia Inferior-i municipium volt. A Traianus császár idején épült dunai hid fontos szerepet játszott a Római Birodalom hadjáratai során. A húsz pilléren támaszkodó hatalmas hid a hidépitészet vivmányaként szerepelt több mint 1000 éven át. Appollodorosz által tervezett hid szárazföldi bejárati pillérei ma is láthatók a Duna két oldalán.
A gazdag római régészeti irásos és nem feliratos forrásanyag bizonyitja a Rómaiak Daciaban való tartozkodását.

A csapatot hárman alkotjuk: Molnár Tamás , Kelemen Levente és Nagy Apor. Mindemhárman parajdiak vagyunk, a szovátai Domokos Kázmér Iskolacsoport X.B-s diákjai.
A szerzők legfrissebb bejegyzései

Hozzászólások

  • Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.

Hozzászólás

Vendég csütörtök, 28 máj. 2020