Bocskai Lányok

Bocskai Lányok

"Ha az ember csak vissza tud emlékezni mindarra, amit látott, akkor már sosem henyél, igazában sohasem magányos, és nincs többé egyedül." /Vincent van Gogh/
Versenyzők : Pop Klaudia-Beáta
Bán Renáta Szidonia
Losonczi Andrea

Beküldve - -

Drága szüleim,

Már izgatottan vártam a pillanatot, hogy irhassak nektek  és mikor megadatott ez a lehetőség ilyen hosszú idő után, nagyon nagy öröm töltötte el szivem és lelkem.

Reménykedem, hogy jól vagytok és minden rendben, várom hogy irjatok hogylétetekről,

A levél, amely tőletek érkezett nagy erőt és lelki feltöltődést ad és ösztönöz a  kitartásra,  mivel  minden napot a kiképzés tölti be.Végigmegyünk a minden hadseregben kötelező kiképzés nehézségein, az újoncok mustrájától kezdve, a fegyverekkel való gyakorlatozáson keresztül a formációban való menetelés, és a taktikai gyakorlatok elsajátításáig. A tipikus kiképzési rendszer magába foglalja a gimnasztikát, az úszást, a fizikai erőnlét és edzettség fokozatos felépítését, a fafegyverekkel való gyakorlatozást, a harci technikák elsajátítását, és a teljes menetfelszerelésben való meneteléshez szükséges állóképesség megszerzését,hogy hozzászokjunk a hadjáratok keménységéhez. A képzési gyakorlatok arra tanítanak meg, hogy megfelelően engedelmeskedjünk parancsoknak, amikor az egységnek a csata közbeni megfelelő formációját kell felvennie. 27 kilogrammnyi súlyt kell cipelnünk fegyvereink és felszerelésünk formájában. A csomag magába foglalja a vértet, a kardot, két pila-t egy nehezet és egy könnyűt, valamint tizenöt napi élelmet. Ezeken kívül ott vannak még az ásáshoz, és a katonai tábor felépítéséhez szükséges eszközök. A kiképzés után esküt teszünk a császárnak. Ezután kapunk egy diplomát, majd elküldenek minket harcolni az életünkért, valamint Róma dicsőségéért és becsületéért.

Ami az egészséges táplálkozást illeti, a megfelelő fehérje, zsiradék, szénhidrát, vitamin bevitel elengedhetetlen ahhoz, hogy mi katonák optimálisan el tudjuk végezni a ránk bízott feladatokat.

Leggyakrabban: gabonát, szalonnát, húst, sajtot, sót, ecetet és bort kapunk, ezek mellett fogyasztunk: kenyeret, kétszersültet, kását, gyümölcsöket, zöldségeket, halat, vadat és szinte mindent, ami ehető.

Ami a fegyverzetünket illeti , az  első napokban nehéz volt megbarátkozni fegyverzetünkkel.A pajzsokon kívül a páncélokkal és az ércsisakokkal is tündökölünk. Használunk hajítófegyvereket.

Gyakran találkozunk jutalmakkal és kitüntetésekkel.Többféleképpen jutalmazhatnak minket: soron kívüli előléptetéssel, anyagi előnyök nyújtásával és kitüntetés adományozásával. A kitüntetések neve dona vagy prima militaria.

Befejezésképpen kérlek titeket,hogy nagyon vigyázzatok magatokra,kitartást a mindennapi nehézségekhez. Rettentően hiányoztok, nagyon várom azt a pillanatot,hogy láthassalak benneteket és újra együtt legyek veletek.Amint lehetőségem lesz irni,azonnal irok és értesitelek benneteket az egézségi állapotomról valamit a kiképzés nehézségeiről.

Üdvözlettel szeretett fiatok

Beküldve - -

Beküldve - -

A pilum a római legionáriusok félezer éven át használt jellegzetes hajítófegyvere. Körülbelül 2 méter hosszú nehézgerely, melynek vashegye képes volt átütni az ellenség vértezetét vagy pajzsát. Valószínűleg a nyél alsó végét is hegyesre alakították, ezzel a földbe is szúrhatták, de ennek általánosságáról nincs bizonyíték vagy adat. A pilum elülső vashegye a nyélbe fúrt vájatba illeszkedett, a felerősítés helyén széles tokkal. Ez a tok egyben nehezék is – ettől nehézgerely, miközben méretében kisebb a gerelyeknél –, és ez a tömegtöbblet eredményezte a vékony hegy nagy átütő erejét. A tokra illeszkedett maga a hegy. Egyszerűbb esetben maga a hegy végződött egy foglalatban, amelyet a nyél végére illesztettek.

A lándzsa alatt szélesebb értelemben a hosszú bot végén hegy mechanikájú fegyvereket szokták érteni, szűkebb értelemben a szúrásra használtakar, tehát amiket nem dobálták.

Pilum.doc

Beküldve - -

A római hadsereg katonái kemény kiképzésen mentek keresztül.A belépő újoncok hűséget kellett esküdjenek a hadvezérnek.A kiképzés első szakaszában megkellett tanulniuk írni,olvasni,számolni,menetelni és úszni.A kiképzés második szakaszában megtanultak tábort,utat és csatornát építeni.Különböző foglalkozásokat is tanultak:kőművességet,földmérést és ács mesterséget.A kiképzés harmadik évében fegyvert fogtak.A katonáknak ügyeskedniük kellett az úszásban,dárdavetésben,vívásban.Naponta kétszer vitték ki őket gyakorlatozni,a fegyverfogást a karddal és hajtógerellyel gyakorolták.Havonta három alkalommal 30 km-es menetgyakorlatot tartottak teljes menetfelszerelésben.Sikereik alapja a fegyelem volt.

Segédcsapatokban szolgálatot teljesítő katonák nem részesültek olyan kemény kiképzésben mint a római hadseregben szolgálatot teljesítő,légiós katonák.A légiós katonák fegyvergyakorlatot tanultak,míg a segédcsapatokban szolgálatot teljesítő katona azt a gyakorlatot alkalmazta amit saját vidékén tanult.A segédcsapatok katonái támaszul szolgáltak a harcban.A segédcsapatokat parittyások,íjászok,hajítódárdások alkották.

I-lland-prba.doc

Beküldve - -

A római csapatoknak nem volt, étkezdéjük és szakácsuk sem. A légiós katonák inkább magukra főztek ezzel is erősitve a csapat szellemét. Caesarnál fedezhetünk fel egy érdekes megjegyzést miszerint csak a légiósok sütöttek kenyeret mig a segédcsapatok nem, anyagilag nem engedhették meg maguknak.

Fellételezhető tehát, hogy voltak olyan személyek Caesar seregében, akik értettek a főzéshez. A katonák két féle kenyeret ettek az egyik a tábori kenyér amely valószinűleg fekete volt , valamint a másik finom minőségű katonacipó melyett tiszteknek sütöttek. A római seregben kétszer étkeztek naponta . A reggelihez a hajnali ébredést küvetően láttak hozzá.Senkinek sem szabadott tetszés szerint enni. Megállapithatjuk hogy az étkezés nem volt valami változatos. Néhény igen ritka kivételtől eltekintve szinte mindig valamilyen búzát,árpát kaptak meghatározott adagban .A rómaiak tisztában voltak a rendszeres és az egészséges étkezés előnyeivel. Igen szerencsésnek mondhatták magukat azok a katonák akik a gabona mellett más fajta étkezéshez hozzájárultak például disznó vagy bárányhús. Olajhoz és gyümölcshöz az afrikai hadszintéren , sajthoz pedig a kereskedőktől jutottak hozzá nagyobb mennyiségben, a bor fogyasztása nem lehetett mindennapos.

V.Allandoproba_20131206-140454_1.doc

Beküldve - -

Beküldve - -

A római hadsereg katonái különösen kemény kiképzésen mentek keresztül.Emellett különböző foglalkozásokat is tanultak.Lehetőségük volt földmérést,kőművességet,ácsságot tanulni.Szabadidejükben is törekedtek arra,hogy készen álljanak a kiszabott feladatok teljesitésére.Arra törekedtek,hogy ruháik tiszták legyenek.Szabadidejükben pihentek,hiszen minden nap kiképzésen mentek keresztül,keménz feladatokat kellett teljesitsenek.Levelet irtak az otthon levő szeretteiknek,ha szeretteiktől levelet kaptak akkor azt elolvasták,gondoltak sokat haza.Sokat imádkoztak feladataik teljesitéséért,egészségi állapotukért,szeretteikért.

Beküldve - -

Fontosnak tartjuk a római lelőhely megőrzését,népszerűsitését,mivel a lelőhely egy olyan feltárt terület, ahol kincset vagy leletet találtak, vagy találni lehet.

Mindenképp jó ha fent marad a lelőhely mivel nem lehet tudni mikor lehet használni.

Beküldve - -

Mikháza,Marosvécs,Sóvárad,Székelyudvarhely,Bereck.

A régió legjelentősebb vallási, gazdasági és kulturális központjai voltak a római korban.

Beküldve - -

Egy Dacia római tartományból előkerült tárgy:

b2ap3_thumbnail_bocskai1.jpg

A Dák Királyság fővárosában talált arcvédő lemez egy lovascsapat katonájának tulajdona lehetett. A töredék, mely egy díszsisak részét képezte, egy sast ábrázol széttárt szárnyakkal, karmai között egy kígyóval. Ezeket a sisakokat a hippika gymnasia-nak nevezett (a középkori lovagi tornákhoz hasonlító) díszfelvonulások, harci bemutatók során hordták a római lovasság katonái. A tényleges csatákban azonban sohasem használták őket, mivel védőfelszerelésként nem voltak célszerűek. A sisaktípus, amihez az arcvédő lemez tartozott, mindezidáig egyedi lelet a római Daciaban.

Kép letöltése

Beküldve - -