GOLD TEAM

GOLD TEAM

"A jövőbe vezető utat csakis a múlt alapos ismeretében tűzhetjük ki: az emberiség mindig elkövetett hibáiból okul."
Leonyid Leonov

Tőkés Réka
Váradi Júlia
Mihócsa Kinga

Beküldve - -

A pilum és a lándzsa közti külünbség

A pilum a nehéz gyalogság hajító fegyvere volt.Nehéz,katonai hajítódárda, 1,5 méter, közel 1 méteres nyársszerű fémheggyel. A két rész találkozásánál általában egy fa csapot helyeztek el, amely a becsapódás pillanatában eltört, így az ellenfél nem tudta visszadobni a dárdát a légiósokra. A pilumok különböző súlyúak voltak, a könnyebbet valószínűleg nagyobb távolságra dobták. Miután eldobták, karddal rontottak rá a megsebesült ellenfélre.A pilum a gall invázió idején tett szert jelentőségre. Súlya kiváló átütőerőt biztosított számára, a hosszú vasszár pedig megakadályozta a levágását. Caesar a 13-25 mm vastag tölgydeszkából és bőrből készült gall pajzsokat átütő pilumokat említ. A pilum súlyától lehúzott pajzs használhatatlanná vált. Caesar megemlíti, hogy a gallok elhajigálták az így elnehezült pajzsaikat, és inkább nélkülük harcoltak. A vékony vasszár emellett a becsapódáskor meg is görbült, így lehetetlenné vált a visszahajítása.A rómaiak egyre szélesebb körben használták őket, és először a hastati, majd a principes alakulatokat, Marius korára pedig az egész legiót pilumokkal szerelték fel. Minden legionarius két pilumot hordott, amelyek közül az egyik vékonyabb és könnyebb volt, mint a másik. A velites egy kisebb, verutumnak nevezett hajítólándzsát hordtak, amelyet rendszerint hajítóhurokkal (amentum) láttak el. A Kr. u. III. századra a rómaiak főbb ellenségei már lovasok voltak, így a pilumot felváltotta a lovasság elleni harcban jobban használható lándzsa. Vegetius a plumbatát, az ólomnehezékkel ellátott hajítólándzsát is megemlíti, aminek hatótávolsága meghaladta az összes hajító-lándzsáét. A lándzsa is ,a pilumhoz hasonlóan harcieszköz volt,amelyet a rómaiak fejlesztettek ki.Mindkettőnek hosszú nyele volt ,viszont a pilumnak a hegye megközelítette az 1 méter hosszúságot,míg a lándzsa hegye alig volt pár centiméter.Az első lándzsákat elsősorban nem harcieszköz céljából használták,hanem vadászatra, halászatra, a föld alatt található növényi részek kiásására.Később rájöttek,hogy harcolásra is kiváló fegyver lehet az ellenség ellen.Ezzel szemben a pilum (amelyet sokkal később alakítottak ki) kizárólag csak harcolásra volt használva.

Beküldve - -

levl_20131123-185257_1.txt

Drága Arria !

Egy hónap alatt ez az elso alkalom,amikor levelet irhatunk.Élni szeretnék a lehetoséggel és megtudni,hogy hogy vagy. Minden rendben odahaza? 

Nagyon hiányzol már,minden este rád gondolva alszom el,remélem minél hamarabb haza engednek,akár csak egy pár napra is,hogy karjaimban érezhesselek.

Remélem te is rettento izgalommal vársz haza.

Velem minden rendben, ne aggódj.Kissé kemények az itt töltött napok dehát nincs mit tennem,megszoktam már.Minden egyes reggel pirkadatkór ébresztenek, nagy hangszerekkel és muzsikával amilyen odahaza nem létezik.Társaim kicsit sem olyanok mint én,sem kinézetbol sem lélekbol.Nagy ,magas,sisakos férfiak.

Tisztelem s becsülöm oket vitézségük,bátorságuk s nagy szívük miatt.A minap azon elmélkedém nem tudnék e valamilyen módon kiszökni innét, rabnak érzem magam ezen a helyen,nélküled meg elveszett vagyok.

Az istenek lássák lelkemet de legyengültem ,nincs mi éltessen hacsak nem láthatlak gyönyöru rózsaszálam.Nem is panaszkodok tovább kedvesem, hiszen nekem is néha kijut a jóból,mikor ugyanis cimboráimmal ellopózunk a bikaviadalokra..Összegyul egy falunyi ember és nézik amint két nagy ökör méretu állat „civakodik”.

Ezek addig viszakoznak egymással  amíg egyik ki nem fújja az utolsó lélegzetét is magából.Eztet nevezik itt taurokathapsziának.Reggel,ientaculum idején általában kenyérrel és bogyókkal,sajtal táplálkozunk.Remélem nem bajlódnak sokat a levél eljuttatásával és minél hamarabb megkapod.

Ha teheted, ne késlekedj a válasszal,s ahogy tudsz gondoskodj apjokról,testvéreidrol.Mivel szülotlen gyermekként nevelkedtem,oly annyira szívelem oket, mintha csak saját szüloim lennének.S férfinép közül igencsak jól nézd meg, hogy kivel diskurálsz,ha várni rám nem éri,olyant válassz lelki társadúl,ki jól eltart majd, s nem fukarkodik jóléteddel.

Ha netán,halálos sebet ejtenék rajtam affér során,sose csüggedj miattam ,menj férjhez,légy asszony,szulj gyermeket.Ne aggódalmaskodjál.

Bízz bennem s az Úrban.Ígérd meg nekem,hogy így fogsz cselekedni. S mikor majd eljön a te idod,és halálos ágyadon fekszel,vidd a sírba a szerelmünket, senki se tudjon róla,ha be nem teljesülhet.Ha az égiek megadják azt a kegyelmet,akkor talán már fél év múlva láthatom azt a mélyen csillogó zöld szempárt, ami annak idején rabjává tett.

Hogy feltételezett kíváncsiságodnak eleget tegyek,mesélek az itteni napi tennivalókról.Én egy cohorsba kerültem,egy gyalogos csapatba.

Érdekes,hogy milyen dolgok megtanulására késztetnek.Fokozott a fegyelem,akinek toprongyos életében nem volt alkalma lovagolni azt itt keményen hajtják, úszni tanítanak és megtudtam azt is,hogy nem mindegy miként használjuk a különbozo fegyvereket,szúrva vagy vágva sebezünk-e.

A felkészülések során vigyázok magamra,ne nyugtalankodjál e végett.S ha mégis megsérülnék,a cohors gyógyítói kezelésbe vesznek.

Bajtársaimmal együtt lélekpróbáló feladatok sorainak vagyunk kitéve,de eronk és elszántságunk felülkerekedik a mindennapos nehézségeken.

Fejünket cassis,testünket lorica védi.Várom szolgálatom végét,amikor az auxiliában eltöltött 25 év  elbocsájtási okmányt kapok és attól kezdve római polgárjogot is.

Végezetül,szeretném ha tudnád,és jól megjegyeznéd,hogy sohasem felejtelek el,bármi is történjék !

Szeretném,hogy miután elolvasod ezt a levelet, ne tartsd meg emlékként,dobt tuzbe,áztasd vízbe.Mindegy,mit teszel vele,csak tuntesd el.

Ne feledd : Szerelmünk féltett,rejtett de legfoképpen a kettonké,csak a miénk ! 

 

Vigyázz magadra, légy a rászorulók gyönyöru orangyala.

Szeretlek,

légiós szerelmed, Caesar !

Beküldve - -

A légiók harcosai komolyabb kiképzést kaptak,mint a segédcsapatokban harcolók.A légiós katonák összekovácsolódtak fegyelmezettség,katonai ismeretek,harci kedv és más szempontok tekintetében, míg a segédcsapatok teljesen új harcosok mellett kellett küzdeniük.A gyakorlatok,fegyverhasználatok külömböztek,mások voltak a harci szabályok is.
Mikor harcra került a sor,a légiósok hatékonyabban harcoltak, mint azok,akik nem voltak összehangolódva. 

A segédcsapatok támaszt jelentettek a légiósoknak a harcok során.

A fentiekbol következik,hogy a legionáriusok kiképzése fegyelmezettebb volt,több idot töltöttek gyakorlatozással,mint az auxiliában szolgáló katonák. Ez arra enged következtetni,hogy harci módszereik hatékonyabbak voltak,erosebbek voltak az ütközetekben.

I-lland.txt

Beküldve - -

EGY RÓMAI KATONA NAPI ÉTKEZÉSE

A katonák élelmezésének kérdése általában központi helyen szerepel, szerepelt a katonai vezetésben. Az egészséges táplálkozás, a megfelelő fehérje, zsiradék, szénhidrát, vitamin bevitel elengedhetetlen ahhoz, hogy a katonák optimálisan el tudják végezni a rájuk bízott feladatokat. A mai magyar hadsereg és szövetségesei ezt szem előtt tartva élelmezik a katonáikat. A megfelelő tápanyag biztosításra a korábbi századok hadvezetése is nagy gondot fordított és ez természetesen az ókori Rómában sem volt másképpen. A katonák leggyakrabban: gabonát, szalonnát, húst, sajtot, sót, ecetet és bort kaptak, de ezek mellett fogyasztottak: kenyeret, kétszersültet, kását, gyümölcsöket, zöldségeket, halat, vadat és szinte mindent, ami ehető volt. A táborok földrajzi elhelyezkedését szem előtt tartva ügyeltek a változatosságra. A helyi alapanyagok felhasználásával és távoli vidékekről történő élelmiszer importtal "biztosították" a birodalom védelmét és terjeszkedését. A hadsereg alapvetően önellátó volt. A fegyveresek amikor nem háborúztak termelő munkát végeztek, földet műveltek és állatokat tartottak. A katonák étkezésére döntő hatással lehetettek a különböző juttatások. A leggyakrabban: szalonnát, sajtot, sót és ecetet kaptak. Ezen élelmiszerek hadjárat esetén is az alapellátásukhoz tartoztak.A Codex Theodosianus-ban olvashatunk (Flavius Theodosius 379-395 között volt császár ) , a legionáriusok hadműveleti ellátmányáról: ", vagyis a kétszersültet és kenyeret, a bort és ecetet, a disznóhúst és ürühúst a következőképpen szokták kapni: két napon át kétszersültet, harmadik nap kenyeret; egyik nap bort, másik nap ecetet; egyik nap disznóhúst, két napon át ürühúst."

V-lland-prba.docx

Beküldve - -

A mi csapatunk egy lelohelyet választott.Ez a hely nem más,mint Mikháza.Azért esett a falura a választásunk,

mert Mihkázán nincs beépítve a lelohely területe (Sóváradon és Marosvécsen be van építve), egy jelentosen gazdag népesség élt itt az ókorban.
A lelohelyen találtak külömbozo üveg- és kerámiatöredékeket, fémszerszámokat és kellékeket valamint feliratos kodarabokat,kutakat,kemencéket.
Ezen kívul még számos nyomot találtak a régészek,fal maradványokat,lakások és fürdok maradványait is.

b2ap3_thumbnail_szh-romai2_b.jpg

Dokumentum letöltése Kép letöltése

Beküldve - -

Beküldve - -

Beküldve - -

b2ap3_thumbnail_gold.jpg

Principia: A hadvezér sátra, amely négyzet alalkú. A tábor közepén fekszik.

Praetorium: A tribunusok sátrai mögötti térség mindkét irányban körülveszi a vezéri sátrat (praetorium). Ennek egyik részén van a katonai gyűlések helye (forum), a másik része a quaestor és a tevékenységéhez szükséges ügyvitel számára van fenntartva.

Katonai tribunusok: A katonai tribunusok közül minden légióban, hatan szolgálnak, mivel pedig mindkét consullal mindig két légió táborozik, nyilvánvaló, hogy mindkét consullal 12-12 katonai tribunus teljesít szolgálatot.

Manipulus sátor: Egy-egy manipulus sátorhelyének szélessége fele a hosszúságának, mivelhogy létszámuk is fele a többi alakulat létszámának. Ezért, bár a katonák száma az egyes alakulatokban különböző, táborhelyük hossza mégis azonos lehet, mivel az eltérés a szélességben, illetve a mélységben mutatkozik.

Turma sátor: A lovasok táborhelyét a tribunusok táborhelyével szemben úgy helyezik el, hogy közben a tribunusok sátorvonalára merőleges útvonal keletkezzen.

tbor.docx

Beküldve - -