Regulament

Organizatorii concursului Limes online, Muzeul Județean Mureș și proiectul Traseul Limesului Roman din județul Mureș. Etapa II, nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea din punct de vedere tehnic a materialelor încărcate pe site, precum nici pentru exactitatea sau veridicitatea comentariilor și a opiniilor exprimate. Comentariile exprimă în totalitate opiniile utilizatorilor și ele nu corespund neapărat cu punctul de vedere al organizatorilor concursului sau al altor organizații asociate cu acest site. Autorii își asumă responsabilitatea deplină pentru conținutul materialului publicat de ei.

Concurenții
Concursul online este adresat exclusiv elevilor de liceu. Singura condiție pentru înscrierea grupurilor formate din 3 membri este ca aceștia să provină din liceele din județul Mureș. Un profesor (predarea istoriei ca materie nu este obligatorie) va fi responsabil pentru coordonarea echipelor.

Înscrierea
Înregistrarea se face pe site-ul www.limesonline.ro, în perioada 11-17 noiembrie 2013.

Perioada de desfășurare a concursului
Concursul începe în 18 noiembrie și se termină în 8 decembrie 2013. Este format în total din 4 probe: una generală, desfășurată pe durata celor trei săptămâni, și trei probe săptămânale. Probele săptămânale vor fi anunțate în fiecare zi de luni, iar conținutul probei generale va fi accesibil încă din prima zi a competiției.

Desfășurarea concursului
Răspunsurile și soluțiile probelor săptămânale pot fi încărcate pe site-ul concursului până în ultima zi a fiecărei săptămâni de concurs care corespunde probei respective (duminică). În schimb, răspunsurile pentru proba generală pot fi încărcate oricând, până în ultima zi de desfășurare a concursului (8 decembrie).

Punctajul
Proba generală valorează 40 de puncte, în timp ce probele săptămânale sunt punctate cu câte 20 de puncte fiecare, acestea însumând un maxim de 100 de puncte care poate fi obținut. Punctarea va fi făcută de un juriu format din patru membri. După fiecare probă săptămânala vom anunța rezultatele. După trimiterea răspunsurilor, juriul va avea la dispoziție o săptămână pentru a da rezultatele probei din săptămâna precedentă, iar administratorul site-ului va totaliza notele date de juriu și le va publica pe site-ul concursului.

Utilizarea conținutului site-ului www.limesonline.ro
Orice material electronic încărcat pe site este proprietatea organizatorilor concursului. Conținutul concursului Limes online poate fi copiat, distribuit și prezentat numai împreună cu referiri la site-ul www.limesonline.ro și cu menționarea numelui echipei. Însemnările nu pot fi, însă, modificate sau utilizate în scopuri comerciale.

Contact
În meniu, la rubrica Contact, pot fi accesate datele (numărul de telefon/adresa de email) persoanei de contact. De asemenea, vă puteți exprima opiniile, recomandările legate de concurs, pe site, sub forma unor comentarii.

Conținutul blocat de administrator
Administratorul poate să elimine echipele care împiedică intenționat și în mod repetat buna desfășurare a concursului. Eliminarea poate fi parțială sau totală, temporară sau definitivă. În situații extrem de grave, administratorul are dreptul de a șterge toate comentariile și însemnările de până atunci ale unei echipe. Reîncărcarea comentariilor șterse de administrator determină, de asemenea, eliminarea din concurs.Echipa descalificată pierde toate punctele cumulate, indiferent dacă eliminarea este parțială sau totală.
Comentariile cu ton vulgar, amenințător sau agresiv pot fi șterse în funcție de natura temei, pe baza deciziei luate de administratorul site-ului.
Publicarea datelor personale (i.e. numele, locul de muncă, locuința, funcția) ale unor persoane care nu fac parte din echipele înscrise la concurs este interzisă.
Comentariile sau textele cu scop comercial (reclame, anunțuri, spam-uri), invitații la jocuri online sunt, de asemenea, interzise.

Condiții generale
Prin participarea la concurs, concurenții acceptă prezentul regulament oficial. Organizatorii își rezervă dreptul de întrerupe, suspenda sau anula concursul în orice moment din cauze imprevizibile, însă numai cu anunțarea în prealabil a echipelor participante.